1. خانه
  2. /
  3. آموزش و پرورش جهان
  4. /
  5. کتاب مدرسه خوب هر روز باید از نو ساخته شود

کتاب مدرسه خوب هر روز باید از نو ساخته شود

۳۵۰۰۰تومان ۳۲۰۰۰تومان
  • کوچک زیبـاست» یک ارزش اجتمـاعی در زندگی، هنر، معماری و فرهنگ فنلاندی‌ها» است. اغـلب ابتکــارات و نـوآوری‌هــا در فنلاند بــر اساس این باورند و ایـن کـه ایــده‌هـای ســاده، ایــجادکننده تفــاوت‌هـــای بــزرگ هستند. این حداقل‌گرایی در نظام آموزش فنلاند نیـز مــورد تــوجه بــوده است. طــول ســال تحصیـــلی کـــوتاه، زمــان کــم کــلاس‌هـای درس تکالیف سبک منزل، حذف امتحانات، نبود نـظام‌های ارزیابی عمـلکرد معــلمـان، حـذف بازرسی مدارس، شروع آمــوزش از هفت سالگی نـمونه‌هایی از این حداقــل‌گــرایی است و حاصـل آن پـیشـرفت تحصیلی بـالای دانش‌آمـوزان فنلانـدی در آزمــون‌ها بین‌المللی است که این موفقیت‌ها با وجود پارادوکس‌های فنلاندی در جای خود شگفت‌انگیز است
  • فنلاندی‌های اعتقادی به استفاده از آزمون‌های استاندارد برای بهبود بخشی و بالا بردن  کیفیت آموزشی ندارند و بر این اساس برگزاری آزمون‌های هماهنگ ملی و منطقه‌ای ممنوع است و تنها آزمون ملی این کشور آزمون جــامع ‌ است که در پــایــان دورۀ متوسطۀ دوم در سطح کشوری و به طور هماهنــگ برگزار می‌شود. در مدارس فنلاندی دانش‌آموزان در هیچ مقایســه و مسابقــه‌ای شـــرکت داده نمی‌شوند و این موضوع حتی در زندگی اجتماعی آنها نیز نمـــود دارد و یکی از دلایل کسب عنوان شادترین مردم جهان به همین حذف مقایسه و مسابقه از زندگی‌شان می‌توان اشاره کرد
  • فنلاند به عنوان خاستگاه صنعت مخابرات و با داشتن بالاترین تراکم تلفن همـراه، بـه عنـوان کشـوری بــا مردمانی شناخته شــده اسـت که انـــزوا را به تـــعامل اجتماعی تــــرجیح می‌دهند و به ندرت حرف می‌زنند یا بـه عبارتی سـاکت‌اند. به علاوه با وجود سختی‌های آب‌وهــوای اسـکاندیناوی، مــــردم فنــلاند یکـی از شـادترین و مرفه‌ترین ملل دنیا محسوب می‌شوند
Category: آموزش و پرورش جهان
Tags: آموزش و پرورش فنلاند, انتشارات تیک, ایده هایی درباره مدرسه, پدیده یادگیری, تربیت معلم فنلاند, سیدحسین رضوی خوسفی, سیستم آموزش و پرورش فنلاند, فنلاند, مدارس فنلاند, مدرسۀ خوب, معلمان فنلاند, نظام آموزشی فنلاند, یادگیری معکوس

<h4>Related products</h4>

فهرست