1. خانه
  2. /
  3. تاریخ
  4. /
  5. کتاب سنگ آسیاب – جلد دوم

کتاب سنگ آسیاب – جلد دوم

۴۵۰۰۰تومان ۴۰۰۰۰تومان
Category: آموزش و پرورش, تاریخ, خانواده, کلام بزرگان

این کتاب که توسط انتشارات تیک منتشر شده، گذری و نظری بر یادداشت و دیدگاه های سیدحسن حیان است که به اهتمام موسسه فرهنگی و هنری ریحانه الرسول یزد به رشته تحریر درآمده است.

نویسنده این کتاب، سنگ آسیاب را حاصل ۴۵ سال تجربه معلمی می داند.

<h4>Related products</h4>

فهرست